POWSTANIE WIELKOPOLSKIE- NASZE DZIEDZICTWO

Pod takim hasłem przebiegał tegoroczny rajd wiosenny organizowany przez Szczep ZHP Dopiewo.

Przygotowując się do rajdu zuchy poznały historię wozu Drzymały i strajku dzieci z Wrześni.  Na zbiórce przygotowały plakat o dzielnych dzieciach wrzesińskich, a podczas rajdu wykonały wóz Drzymały i rozetki.  W trakcie wykonywania zadań rajdowych poznały również umundurowanie powstańców i żołnierzy walczących w Powstaniu Wielkopolskim, szyfrowały wiadomości o powstaniu, pokonywały tor sprawnościowy. Na cmentarzu w Konarzewie zapaliły znicze przy grobie ppłk. Andrzeja Kopy i ks. Jana Laskowskiego.

Zuchy, harcerze i instruktorzy Szczepu ZHP Dopiewo dziękują Pani Dyrektor Aleksandrze Waksmańskiej i Panu Ryszardowi Janiszewskiemu za pomoc w organizacji rajdu.

Additional information

Wykonanie: smart-NT