Zapisy do klasy pierwszej 2019/2020

1. Rodzice uczniów, którzy po raz pierwszy mają zamiar zapisać swoje dziecko do Szkoły Podstawowej w Konarzewie proszeni są o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka, która jest do pobrania w sekretariacie szkoły lub tutaj


2. Oprócz wniosku należy w dniu zapisu dostarczyć:

- dokument tożsamości rodzica do wglądu  

- skrócony akt urodzenia dziecka,

- kartę zapisu dziecka do świetlicy, deklarację udziału w lekcjach religii lub etyki,  formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku - do pobrania w sekretariacie lub tutaj: świetlica, deklaracja, klauzula

- nr PESEL dziecka


Zapisy odbywać się będą w sekretariacie szkoły w dniach

od 1 marca do 31 marca 2019 r. w godz. 700 – 1500

1 marca o godz. 17.00 zapraszamy Dzieci i Rodziców do szkoły na drzwi otwarte!

 

 

 

Informacja o programie "Dobrze Cię widzieć"

Uczestniczymy w programie „Dobrze cię widzieć” - ogólnopolskiej kampanii społecznej – realizowanej w ramach projektu „Bezpieczna droga” – której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej...

Monitoring smogu

W szkole przed feriami zainstalowano czujnik smogu. Mierzy on zawartość pyłów PM 2,5 oraz PM 10 w powietrzu w otoczeniu szkoły.

Od 20.02.19r. na monitorze w korytarzu czerwonego budynku szkoły, nad salą nr 5 wyświetlają się kolorowe buźki. Czerwona oznacza, że wartości zanieczyszczeń są przekroczone, żółta, że wartości są wysokie, ale jeszcze mieszczą się w granicach normy, a zielona, że powietrze jest czyste. Urządzenie mierzy również temperaturę na zewnątrz, wilgotność  powietrza i ciśnienie. Dodatkowo można z domu śledzić pomiary zanieczyszczeń powietrza w okolicy szkoły wchodząc tutaj .

 

 

Zapraszamy na drzwi otwarte dla przyszłych pierwszoklasistów!

Zapraszamy dzieci i rodziców na spotkanie z nauczycielami i panią dyrektor - 1 marca 2019r. o godzinie 17.00, w budynku znajdującym się na końcu boiska szkolnego. Do zobaczenia!

 

 

Strajk nauczycieli i pracowników oświaty

Informujemy o naszym przystąpieniu do protestu zbiorowego dotyczącego podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. Obecnie spór jest na etapie rokowań lub mediacji. O dalszych działaniach będziemy informować Państwa na bieżąco.

         

 

 

 

Additional information

Wykonanie: smart-NT