Zasady odpłatności za obiady

  • miesięczną odpłatność za posiłki (na miesiąc z góry) należy dokonywać na konto BANK PKO SA 29 1240 1747 1111 0010 8757 8244 ROMA DIMAKOU
  • wysokość opłaty miesięcznej podana będzie w formie elektronicznej oraz w sekretariacie na koniec miesiąca poprzedzającego kolejny okres rozliczeniowy
  • w przypadku nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić rezygnację z posiłku do godziny 18:00 w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka – w formie sms pod numerem: 539 993 556 o treści: syn/córka (imię i nazwisko dziecka) nie będzie korzystał/a z posiłków w szkole od... do..., imię i nazwisko rodzica/opiekuna
  • opłacony posiłek przy niespodziewanej nieobecności dziecka w dzień odbioru posiłku, można odebrać na wynos (we własnym opakowaniu) w stołówce szkolnej w godzinach serwowania obiadu, opłaty nie będą naliczane od dnia następnego
  • w przypadku decyzji o rezygnacji z korzystania z posiłków szkolnych należy fakt ten zgłaszać w formie sms pod numerem 539 993 556 najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego
  • brak uiszczonych opłat będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy dzieci korzystających z posiłków w szkole

Informacje o rekrutacji do szkół ponadpostawowych

Publikacja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - tutaj

 

Zapraszamy na piątkowe spotkania z wychowawcami

W piątek, 11 stycznia, zapraszamy Państwa na spotkania z wychowawcami. O godzinach wychowawcy informują przez Librusa. Do zobaczenia!

 

 

Życzenia

Szkolne jasełka

Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców i mieszkańców Konarzewa na nasze szkolne jasełka, które odbędą się w piątek, 14 grudnia 2018r. o godzinie 17.00 w CRK. Do zobaczenia! 

 

Additional information

Wykonanie: smart-NT