Czwartek, 15 kwietnia 2021 |
sekretariat@szkolakonarzewo.pl tel. +48 61 814 83 42

Międzynarodowy Projekt „Czytam z klasą”

Uczniowie trzech klas edukacji wczesnoszkolnej biorą w tym roku szkolnym udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Czytam z klasą” , którego patronat honorowy objęło m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, a partnerem w czytaniu jest Wydawnictwo MAC edukacja.

Głównymi założeniami projektu o zasięgu międzynarodowym  są: rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania.

Poprzez czytanie lektur, dzieci zgłębią wiedzę na temat globalnego ocieplenia i jego wpływu na naszą planetę a tym samym wzmocni się więź młodych czytelników ze środowiskiem przyrodniczym poprzez rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

Skip to content