Czwartek, 17 października 2019 |
sekretariat@szkolakonarzewo.pl tel. +48 61 814 83 42

Sensoryczny alfabet – kreatywne poznawanie liter

informacja

Książeczki, maty sensoryczne, kostki, karty demonstracyjne, makatki ścienne, plansze, płotki, piłki , i…co tylko przyjdzie nam do głowy!

ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE , którego głównymi celami są:

  • rozwijanie kreatywności;
  • rozbudzanie ciekawości poznawczej, w tym zainteresowania literami, poprzez ich wielozmysłowe poznawanie;
  • wspieranie twórczych form spędzania czasu wolnego wraz z rodzicami;
  • rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych takich jak umiejętność współpracy w dążeniu do wspólnego celu, wytrwałość w wieloetapowej pracy, szukanie kreatywnych rozwiązań, itp.

Konkurs przeznaczony jest dla osób do 12 roku życia i polega na wykonaniu pomocy dydaktycznej/zabawki w dowolnej formie, ułatwiającej dzieciom zapamiętanie kształtu poszczególnych liter za pomocą zmysłów. Mogą to być zarówno książeczki sensoryczne, maty, kostki sensoryczne, jak i płotki, maskotki, plansze, zagadkowe kuferki,itp. Zachęcamy do wykorzystania różnorodnych materiałów takich jak: guziki, rzepy, pompony, wszelkiego rodzaju plecionki, sznurki, koraliki, itp. oraz TRWAŁE materiały przyrodnicze jak np. skorupki z orzechów, nasiona czy patyki, surowce wtórne (nakrętki, kapsle), a także skarbów ukrytych w garażach tatusiów i dziadków takich jak śrubki, nakrętki, papiery ścierne, itp! LICZY SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM KREATYWNOŚĆ!

Każdy uczestnik sam decyduje ile liter zaprezentuje w swojej pracy.

Dla przykładu: Książeczka sensoryczna może prezentować inną literę na każdej stronie lub cała może być poświęcona jednej wybranej literce. Można przygotować także cały alfabet, albo zaprezentować tylko kilka (np. sześć, na kostce edukacyjnej, lub kilka na płotku edukacyjnym).

 

Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w parach RODZIC+DZIECKO , NAUCZUCIEL+DZIECKO lub inny dowolny opiekun z dzieckiem (Babcia,Dziadek, ciocia, wujek, starsze rodzeństwo, +DZIECKO).

ZACHĘCAMY DO WŁĄCZENIA RODZICÓW W WYKONANIE PRAC KONKURSOWYCH W CELU PROPAGOWANIA WSPÓLNEGO SPĘDZANIA CZASU Z DZIECKIEM.

 

Do każdej pracy należy dołączyć (w taki sposób, aby na pewno się nie oderwała w transporcie) metryczkę zawierającą:

Imię i nazwisko dziecka (+ wiek) i informacja z kim praca została wykonana

np.Ania Kowalska lat 6 z Mamą

Tomek Kowalski (lat 8) z Dziadkiem Stasiem

Dane kontaktowe: (adres szkoły, telefon do szkolnego koordynatora konkursu <wypełnia szkoła> )

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie (załącznik do pobrania na stronie internetowej szkoły)

 

PRACE NALEŻY PRZYNOSIĆ DO p. KAMILI KURASZ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15 LISTOPADA 2019r.

 

Zgoda na udział

Wyciąg z regulaminu