Wtorek, 09 sierpnia 2022 |
sekretariat@szkolakonarzewo.pl tel. +48 61 814 83 42

Sprawozdanie z I. Gminnego Konkursu Matematycznego

10.06.2022r. w Szkole Podstawowej w Konarzewie odbył się Gminny Konkurs Matematyczny. Wzięli w nim udział uczniowie z klas 4-8 szkól podstawowych z terenu gminy Dopiewo (40 uczestników).

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, wykrywanie uzdolnień matematycznych oraz popularyzowanie matematyki a także integracja środowiska uczniowskiego i współpraca nauczycieli matematyki. Zakres konkursu obejmował zagadnienia z podstawy programowej  kształcenia ogólnego oraz rozszerzenie treści podstawy programowej z danej klasy, do której uczeń uczęszcza. Podczas konkursu uczniowie nie korzystali z kalkulatorów.

Reprezentanci klas przez 45 min. pierwszego etapu zmagali się z zadaniami przygotowanymi przez organizatorów w formie testu w aplikacji Forms.

Czas przerwy umilił słodki poczęstunek, po czym uczniowie z wynikiem 90% przystąpili do drugiego etapu polegającego na rozwiązaniu trzech zadań zamkniętych. Po sprawdzeniu prac wyłoniono po dwóch zwycięzców z każdej kategorii  – I i II wynik w klasach 4-8.

O godz.12:00 odbyło się odczytanie wyników i wręczenie nagród w postaci kart  do Empiku o wartościach 50zł i 30zł.

 

Wyniki:

Klasa 4

 I miejsce : FRANEK JENDRYCA        SP Konarzewo

II miejsce: DANIEL KAŹMIERCZAK   SP Konarzewo

Klasa 5

 I miejsce : MARIANNA KRAWIECKA   SP1 Skórzewo

II miejsce: PAWEŁ ZBIERSKI  SP1 Skórzewo

Klasa 6

 I miejsce : FRANEK ANDRZEJEWSKI  SP1 Skórzewo

II miejsce: EMILIA KUROWSKA SP1 Skórzewo

Klasa 7

I miejsce : LEON TUSZYŃSKI SP Dąbrowa

II miejsce: PIOTR NOWAK SP1 Skórzewo

Klasa 8

I miejsce : WIKTORIA LECHOWSKA SP1 Skórzewo

II miejsce: RAFAŁ DOPIERAŁA  SP Konarzewo.

 GRATULUJEMY!

Zdjęcie przedstawia uczestników konkursu z naszej szkoły.

Zdjęcie przedstawia wszystkich uczestników konkursu.

Skip to content