Wtorek, 05 marca 2024 |
sekretariat@szkolakonarzewo.pl tel. +48 61 814 83 42

Zaproszenie do składania oferty na usługę prowadzenia spraw BHP

informacja

Zapraszam do złożenia oferty na usługę prowadzenia spraw BHP i p.poż w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konarzewie.

 

Zakres obowiązków:

  1. Przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie BHP i p.poż.
  2. Kontrola stanu BHP budynku oraz instalacji (raz w roku).
  3. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy – procedura powypadkowa
  4. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji z zakresu spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowej i sanitarno-epidemiologicznej.
  5. Ustalenie obowiązków w zakresie BHP dla pracowników.
  6. Opracowanie tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej (odzieży i obuwia roboczego) oraz szczegółowych zasad gospodarowania tymi środkami.
  7. Przygotowanie i koordynowanie ewakuacji próbych.

 

 

Oferta powinna zwierać miesięczny koszt wykonania usługi. Umowa zostanie zawarta na rok.

 

 

Oferty proszę kierować na adres:

 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konarzewie

ul. Szkolna 16

62-070 Dopiewo

lub osobiście składać w sekretariacie szkoły.

 

Telefon kontaktowy: 61 8 148-342

 

e-mail: sekretariat@szkolakonarzewo.pl

 

Termin składania ofert 15.10.2022 r.

Termin obowiązywania umowy od 1 stycznia 2023r.  do 31 grudnia 2023r.

Skip to content