Czwartek, 15 kwietnia 2021 |
sekretariat@szkolakonarzewo.pl tel. +48 61 814 83 42

Małgorzata Maik-Ślisińska

Rok 2018/2019

Innowacja logopedyczna – „Sztuka mówienia – czyli dykcja potrzebna od zaraz!”

Adresatami innowacji są uczniowie klas I- VIII oraz nauczyciele naszej szkoły.

Zajęcia polegające na ćwiczeniach oddechowych, fonacyjnych oraz wyraźnego mówienia odbywać się będą podczas zastępstw realizowanych przez logopedę w czasie nieobecności nauczycieli uczących w danej klasie. Ponadto przeprowadzone zostaną warsztaty dla grona pedagogicznego.

Niniejsza innowacja ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę starannej wymowy, wskazanie najczęściej występujących błędów w artykulacji, wyćwiczenie prawidłowego toru oddechowego u uczniów i nauczycieli oraz wdrożenie nawyku autokontroli w procesie mówienia. Uczniowie będą także mogli poznać specyfikę zawodu logopedy.

 

Speaking

Mix the City – rhythm maker

1. Strona dla Pierwszoklasistów –  tutaj

2. Strona dla Drugoklasistów – tutaj

Skip to content