Czwartek, 15 kwietnia 2021 |
sekretariat@szkolakonarzewo.pl tel. +48 61 814 83 42

Funkcjonowanie świetlicy od 25 maja 2020r.

Szkoła Podstawowa w Konarzewie

Zgodnie z decyzją Organu Prowadzącego placówki oświatowe na terenie naszej gminy zostaną otwarte 25 maja. Liczebność dzieci, które możemy przyjąć (zgodnie z wytycznymi GIS i organizacją wewnętrzną placówki) zostaje ograniczona do 12 dzieci z klas I-III.

W sali będzie ograniczona liczba sprzętów i zabawek, zostaną tylko te rzeczy, które można łatwo zdezynfekować, prosimy o nie przynoszenie do świetlicy żadnych zabawek. Uczniowie będą przynosić własne materiały papiernicze, piórniki, podręczniki i zeszyty. Dziecko powinno mieć drugie śniadanie i wodę w ilości wystarczającej na czas, który spędzi w świetlicy. Możliwe jest zamówienie obiadu w naszej formie cateringowej.

  1. Rodzice zobowiązani są przyprowadzić dziecko do godz.7:55 i powiadomić pracownika szkoły domofonem
  2. Na teren szkoły wchodzić będzie wyłącznie uczeń, odebrany przez pracownika szkoły
  3. Przed wejściem do szkoły dziecku zostanie zmierzona temperatura – powyżej 37C dziecko nie będzie przyjęte
  4. Odbiór dziecka będzie również wymagał powiadomienia domofonem pracownika szkoły
  5. Dziecko zostanie przyprowadzone przez pracownika szkoły
  6. Rodzic zobowiązany jest odbierać ewentualne telefony ze szkoły

Karta zgłoszenia i inne informacje znajdą Państwo w Librusie.

Skip to content