Sobota, 13 kwietnia 2024 |
sekretariat@szkolakonarzewo.pl tel. +48 61 814 83 42

Patron Szkoły

Henryk Sienkiewicz Patronem Szkoły Podstawowej w Konarzewie

Henryk Sienkiewicz, jeden z najwybitniejszych pisarzy polskich, urodził się 5 maja 1846r. w Woli Okrzejskiej pod Łukowem na Podlasiu. Jest twórcą prawdziwych arcydzieł . Jego książki, tłumaczone na wiele języków, rozchodzą się w dużych nakładach w wielu krajach .Do światowego rozgłosu pisarza przyczyniła się Nagroda Nobla, przyznana mu za całokształt twórczości w roku 1905. Jeszcze wcześniej nagrodził Sienkiewicza naród polski. W roku 1900, na trzydziestolecie jego pracy literackiej, społeczeństwo ofiarowało mu jako dar narodowy – majątek Oblęgorek (obecnie mieści się w tym pałacyku Muzeum Sienkiewiczowskie). Henryk Sienkiewicz zmarł w Vevey w Szwajcarii 15 listopada 1916 roku, okrywając żałobą cały naród. Po zakończeniu I Wojny Światowej sprowadzono zwłoki Sienkiewicza do ojczyzny i pochowano uroczyście w podziemiach Katedry w Warszawie.

Do najwybitniejszych dzieł należy zaliczyć: ,,Ogniem i mieczem”, ,,Potop”, ,,Pan Wołodyjowski”, ,,Rodzina Połanieckich”, ,,Quo vadis’’,,,Krzyżacy”, ,, W pustyni i w puszczy”, ,,Szkice węglem”, ,,Janko Muzykant”, ,,Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela”, ,,Latarnik”.

Przekazanie uczniom na uroczystość nadania Imienia Szkole, własnoręcznie namalowanego portretu Henryka Sienkiewicza przez pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach Pana Antoniego Rzemyszkiewicza

Na mocy Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/221/09 z dnia 2 lutego 2009 r. naszej szkole zostało nadane imię Henryka Sienkiewicza. Oficjalna uroczystość odbyła się 29 maja 2009.

Skip to content