Poniedziałek, 19 października 2020 |
sekretariat@szkolakonarzewo.pl tel. +48 61 814 83 42

Dokumenty

Dokumenty

Statut szkoły 2020/2021 POBIERZ

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania POBIERZ

Program Profilaktyczno-Wychowawczy  – POJAWI SIĘ DO KOŃCA WRZEŚNIA 2020R.

Przedmiotowe Systemy Oceniania – pojawią się wkrótce

Procedury

POBIERZ 

Procedura bezpieczeństwa COVID

Procedura odbioru dzieci z klas 1-3 POBIERZ

Regulamin nauczania zdalnego i hybrydowego POBIERZ

Procedura udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

POBIERZ

Bezpieczna biblioteka – POBIERZ

Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych, nadzwyczajnych i trudnych Pobierz

Egzamin poprawkowy Pobierz

Regulaminy

Regulamin świetlicy POBIERZ

Regulamin korzystania z telefonów komórkowychPobierz

Regulamin wolontariatu Pobierz

Zasady korzystania z pomocy dydaktycznych POBIERZ

Regulamin monitoringu wizyjnego Pobierz

Regulamin sali gimnastycznej – POBIERZ

Regulamin pracowni komputerowej – POBIERZ

Zasady zachowania się w jadalni – POBIERZ

Skip to content