Sobota, 25 marca 2023 |
sekretariat@szkolakonarzewo.pl tel. +48 61 814 83 42

Dokumenty

Rok szkolny 2022/2023

Statut szkoły – Statut 2022.2

Wymagania na różne oceny z poszczególnych przedmiotów – WYMAGANIA NA OCENY

Program wychowawczo-profilaktyczny – Program wychowawczo-profilaktyczny 2022 ppw

Upoważnienie do odbioru dziecka przez osoby trzecie – Upoważnienie do odbioru 2022/2023

Regulaminy i procedury

Regulamin biblioteki – POBIERZ

Regulamin wycieczek – POBIERZ

Regulamin przerw POBIERZ

Zasady odbierania uczniów klas młodszych ze szkoły   POBIERZ

Regulamin Samorządu Uczniowskiego POBIERZ

Regulamin świetlicy POBIERZ

Regulamin wolontariatu POBIERZ

Zwalnianie z lekcji i usprawiedliwianie nieobecności POBIERZ

Regulamin pracowni komputerowej POBIERZ

Regulamin sali gimnastycznej POBIERZ

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych POBIERZ

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej POBIERZ

Skip to content