Czwartek, 06 sierpnia 2020 |
sekretariat@szkolakonarzewo.pl tel. +48 61 814 83 42

Dokumenty

Dokumenty

Statut szkoły 2019/2020 Pobierz

Zasady oceniania Pobierz

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Pobierz

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania Otwórz

Procedury

Nieusprawiedliwione nieobecności Pobierz

Procedura odbioru dzieci z klas 1-3 Pobierz

Egzamin poprawkowy Pobierz

Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych, nadzwyczajnych i trudnych Pobierz

Regulaminy

Regulamin świetlicy Pobierz

Regulamin korzystania z telefonów komórkowychPobierz

Regulamin wolontariatu Pobierz

Regulamin przerw Pobierz

Regulamin monitoringu wizyjnego Pobierz