Wtorek, 09 sierpnia 2022 |
sekretariat@szkolakonarzewo.pl tel. +48 61 814 83 42

Dokumenty

Dokumenty

Statut szkoły 2021/2022 POBIERZ

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania POBIERZ

Program Profilaktyczno-Wychowawczy POBIERZ

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY  – TUTAJ

Plan kółek i zajęć dodatkowych 2021/2022 POBIERZ

Upoważnienie do odbioru dziecka – jednorazowe POBIERZ

Regulaminy i procedury

Regulamin sanitarny – procedura bezpieczeństwa COVID    POBIERZ

Regulamin biblioteki – POBIERZ

Regulamin wycieczek – POBIERZ

Regulamin przerw POBIERZ

Zasady odbierania uczniów klas młodszych ze szkoły   POBIERZ

Regulamin Samorządu Uczniowskiego POBIERZ

Regulamin świetlicy POBIERZ

Regulamin wolontariatu POBIERZ

Zwalnianie z lekcji i usprawiedliwianie nieobecności POBIERZ

Regulamin pracowni komputerowej POBIERZ

Regulamin sali gimnastycznej POBIERZ

Formularz zapisu do świetlicy POBIERZ

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych POBIERZ

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej POBIERZ

Skip to content