Czwartek, 15 kwietnia 2021 |
sekretariat@szkolakonarzewo.pl tel. +48 61 814 83 42

Dokumenty

Dokumenty

Statut szkoły 2020/2021 POBIERZ

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania POBIERZ

Program Profilaktyczno-Wychowawczy  – POBIERZ

Przedmiotowe Systemy Oceniania – TUTAJ

Procedury

POBIERZ 

Procedura bezpieczeństwa COVID

Procedura odbioru dzieci z klas 1-3 POBIERZ

Regulamin nauczania zdalnego i hybrydowego – POBIERZ

Procedura udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

POBIERZ

Bezpieczna biblioteka – POBIERZ

Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych, nadzwyczajnych i trudnych Pobierz

Egzamin poprawkowy Pobierz

Regulaminy

Regulamin świetlicy POBIERZ

Regulamin korzystania z telefonów komórkowychPobierz

Regulamin wolontariatu Pobierz

Zasady korzystania z pomocy dydaktycznych POBIERZ

Regulamin monitoringu wizyjnego Pobierz

Regulamin sali gimnastycznej – POBIERZ

Regulamin pracowni komputerowej – POBIERZ

Zasady zachowania się w jadalni – POBIERZ

Skip to content