Piątek, 07 października 2022 |
sekretariat@szkolakonarzewo.pl tel. +48 61 814 83 42

Komunikaty Rady Rodziców

Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 273września 2021r.

Konarzewo 23.09.2021

Protokół z zebrania Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konarzewie

w nowym roku szkolnym 2021/2022

Zebranie rodziców odbyło się w zaplanowanym terminie tj. 23.09.2021 .W zebraniu oprócz rodziców uczestniczyła Pani Dyrektor Aleksandra Waksmańska oraz Pani v-ce Dyrektor Małgorzata Maik-Ślisińska .

Przebieg spotkania:

 1. Wybranie Przewodniczącego oraz Sekretarza zebrania.
 2. Omówienie i Uchwalenie programu Profilaktyczno-wychowawczego.
 3. Omówienie oraz Przyjęcie Planu Lekcji na nowy rok szkolny.
 4. Sprawozdanie Finansowe za rok szkolny 2020/2021.
 5. Wybory do składu Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybory Prezydium Rady Rodziców.

 

– Przewodniczący    Mateusz Baranowski

– Zastępca                 Izabela Leki

– Skarbnik                 Karolina Stelmaszyk

– Sekretarz                Agnieszka Głowacka.

 

 1. Omówienie i uchwalenie dni wolnych od zajęć .
 2. Omówienie programu Pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022
 3. Uchwalenie dobrowolnej składki na Radę Rodziców.

 

Zachęcamy do dobrowolnych wpłat składek na konto rady Rodziców. Nie ustalamy konkretnej kwoty. Proponujemy rywalizację klasową.  Tzn. dla trzech klas, w których składka na Radę Rodziców
w przeliczeniu na jednego ucznia będzie najwyższa oraz frekwencja wpłat przekroczy 50 % liczby uczniów (oba warunki muszą być spełnione) ufundowane zostaną nagrody w wysokości 300, 200 i 150 zł do samodzielnego rozdysponowania przez klasę. Wyłonienie zwycięskich klas oraz przekazanie środków nastąpi do dnia 07.02.2022 roku.

 

 1. Omówienie Regulaminu rady Rodziców
 2. Zwołanie kolejnego zebrania Rady w dniu 21.10.2021r.
 3. Zakończenie zebrania

 

Przewodniczący Rady Rodziców

Mateusz Baranowski

Skip to content