Sobota, 13 kwietnia 2024 |
sekretariat@szkolakonarzewo.pl tel. +48 61 814 83 42

Szkoła Podstawowa w Konarzewie

Szkoła w Konarzewie ma kilkusetletnią tradycję Nie wiadomo, kiedy powstała, lecz była szkołą parafialną i znajdowała się w pobliżu kościoła. Z dokumentu zachowanego w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu wynika, że w roku 1658 już istniała. Późniejsze dokumenty na temat szkoły w Konarzewie milczą aż do pierwszej połowy XIX w.

Zgodnie z ustawą Izby Edukacyjnej Księstwa Warszawskiego o organizacji szkół elementarnych z dnia 12 stycznia 1808 r., która otrzymała dalszą moc obowiązującą w 1818 r., żadna miejscowość nie mogła pozostawać bez potrzebnej dla siebie szkoły. Wieś, która jej nie posiadała, miała być przyłączona do najbliższej, tak żeby żadne dziecko nie zostało z obowiązku uczęszczania do szkoły wykluczone.

15 sierpnia 1824 r. królewski asesor konsystorski Henke założył szkołę w Konarzewie, a miejscowe dominium ofiarowało na ten cel obszerny dom z ogrodem. Zgodnie z zarządzeniem władz do szkoły w Konarzewie przychodziły tez dzieci z sąsiednich wiosek: Trzcielina Duchownego, Szlacheckiego, Podgaja i Józefowa.

Opieka i nadzór nad szkołą należały do rady towarzystwa szkolnego, którą tworzyli wszyscy mieszkańcy danej miejscowości. Rada ta nazywała się dozorem szkolnym.

Nad nauczaniem i prowadzeniem dzieci przez nauczyciela czuwał inspektor szkolny, którym był miejscowy pleban. Odwiedzał on szkołę konarzewską właściwie codziennie, gdyż uczył w niej religii.

Pod koniec XIX stulecia, na terenie dawnego Konarzewka, powstał nowy budynek szkolny. Wówczas w świadomości mieszkańców Konarzewa zaistniał podział na kościelną i szkolną część wsi. Budynek ten służy uczniom do dziś i jest nazywany starą szkołą.

W roku 2019 ukończono rozbudowę i modernizację szkoły, która wzbogaciła się o wyczekiwaną salę gimnastyczną i cztery klasopracownie.

Skip to content