Czwartek, 06 sierpnia 2020 |
sekretariat@szkolakonarzewo.pl tel. +48 61 814 83 42

Pracownicy szkoły

Dyrektor Szkoły
Aleksandra Waksmańska

Wychowawcy klas

Klasa Ia
Irena Jóźwiak

Klasa Ib
Kamila Kurasz

Klasa IIa
Ewa Figas

Klasa IIB
Joanna Kaczmarek

Klasa III
Anna Hrehorecka

Klasa IV
Małgorzata Kukurenda

Klasa V
Wanda Wendorf-Łopatka

Klasa VI a
Aleksandra Chylińska-Łuczak

Klasa VI b
Lidia Nawrocka

Klasa VII
Joanna Liszkowska

Klasa VIII
Anna Grabowska

Przedmioty

Język polski
Lidia Nawrocka

Język polski
Agnieszka Bartkowiak

Język polski
Małgorzata Kukurenda

Język polski
Ewa Figas

Język niemiecki
Aleksandra Nowak

Język angielski
Marlena Hernes

Język angielski
Aleksandra Waksmańska

Matematyka
Anna Grabowska

Matematyka
Katarzyna Szuba

Przyroda
Joanna Liszkowska

Historia
Aleksandra Chylińska-Łuczak

Muzyka
Joanna Kaczmarek

Plastyka
Marta Małecka-Kleszcz

Technika
Joanna Kaczmarek

Informatyka
Beata Rakowska

Wychowanie fizyczne
Mariusz Wiśniewski

Wychowanie fizyczne
Krzysztof Żołnierek

Chemia
Agnieszka Ślisińska-Jurga

Fizyka
Sandra Szulc

Geografia
Joanna Liszkowska

Biologia
Joanna Liszkowska

Edukacja dla bezpieczeństwa
Sylwia Jasińska

Religia
Wanda Łopatka

WDŻ
Ariana Milecka-Szyszka

Etyka
Daria Adamczyk-Wachowiak

Doradztwo zawodowe
Katarzyna Macudzińska

Wsparcie

Psycholog
Sylwia Jasińska

Pedagog
Daria Adamczyk-Wachowiak

Logopeda
Małgorzata Maik-Ślisińska

Biblioteka
Lidia Nawrocka

Wychowawcy świetlicy

Beata Rakowska
Aleksandra Chylińska-Łuczak
Maria Smereka
Anna Hrehorecka

Marlena Hernes
Daria Adamczyk-Wachowiak
Sylwia Jasińska

Krzysztof Żołnierek

Obsługa Szkoły

Sekretarz szkoły
Krystyna Matuszewska

Karolina Przybecka

Obsługa
Agnieszka Jurdzińska
Danuta Kubiak
Agnieszka Kubiak
Renata Budzińska

Stołówka
Małgorzata Szajkowska

Konserwator
Ryszard Janiszewski