Czwartek, 15 kwietnia 2021 |
sekretariat@szkolakonarzewo.pl tel. +48 61 814 83 42

Pracownicy szkoły

Dyrektor Szkoły
Aleksandra Waksmańska

Wicedyrektor

Małgorzata Maik-Ślisińska

Wychowawcy klas

Klasa Ia
Anna Hrehorecka

Klasa Ib
Honorata Plecińska

Klasa IIa
Irena Jóźwiak

Klasa IIB
Kamila Kurasz

Klasa IIIa
Ewa Figas

Klasa IIIB
Joanna Kaczmarek

Klasa IV
Marlena Bischoff

Klasa V
Katarzyna Szuba

Klasa VI
Wanda Wendorf-Łopatka

Klasa VIIa

Aleksandra Chylińska-Łuczak

Klasa VIIb
Lidia Nawrocka

Klasa VIII
Joanna Liszkowska

Przedmioty

Język polski
Lidia Nawrocka

Język polski
Agnieszka Bartkowiak

Język polski
Ewa Figas

Język polski
Justyna Giera

Język niemiecki
Aleksandra Nowak

Język angielski
Marlena Bischoff

Język angielski
Honorata Plecińska

Matematyka
Anna Grabowska

Matematyka
Katarzyna Szuba

Język angielski
Marlena Bischoff

Język angielski
Honorata Plecińska

Matematyka, informatyka
Weronika Perz

Przyroda
Joanna Liszkowska

Historia
Aleksandra Chylińska-Łuczak

Muzyka
Joanna Kaczmarek

Plastyka
Marta Małecka-Kleszcz

Technika
Joanna Kaczmarek

Informatyka
Beata Rakowska

Wychowanie fizyczne
Martyna Widyńska

Wychowanie fizyczne
Krzysztof Żołnierek

Chemia
Agnieszka Ślisińska-Jurga

Fizyka
Sandra Schulz

Geografia
Joanna Liszkowska

Biologia
Joanna Liszkowska

Edukacja dla bezpieczeństwa
Sylwia Jasińska

Religia
Wanda Łopatka

WDŻ
Ariana Milecka-Szyszka

Etyka
Daria Adamczyk-Wachowiak

Doradztwo zawodowe
Katarzyna Macudzińska

Wsparcie

Psycholog
Sylwia Jasińska

Pedagog
Daria Adamczyk-Wachowiak

Logopeda
Małgorzata Maik-Ślisińska

Kamila Kurasz

Biblioteka
Lidia Nawrocka

Wychowawcy świetlicy

Beata Rakowska

Aleksandra Chylińska-Łuczak

Weronika Perz

Anna Grabowska

Martyna Widyńska

Krzysztof Żołnierek

Katarzyna Szuba 

Obsługa Szkoły

Sekretarz szkoły
Krystyna Matuszewska

Karolina Przybecka

Obsługa
Agnieszka Jurdzińska
Danuta Kubiak
Agnieszka Kubiak
Renata Budzińska

Stołówka
Małgorzata Szajkowska

Konserwator
Marian Książek

Skip to content