Piątek, 24 maja 2024 |
sekretariat@szkolakonarzewo.pl tel. +48 61 814 83 42

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców 2023/2024

pani Katarzyna Jasik – przewodnicząca
pan Mateusz Baranowski – zastępca przewodniczącej
pani Agnieszka Głowacka – sekretarz
pani Karolina Stelmaszyk – skarbnik

pan Jakub Jezierski – sekretarz

Fundusz Rodziców

Nr rachunku do wpłat na Fundusz Rodziców:

05 1020 4027 0000 1902 1289 3915

W tytule przelewu wpisujemy klasę, imię i nazwisko dziecka lub imiona, jeśli mamy w szkole więcej niż jedno dziecko. Przykład : Klasa 1b Anna Kowalska lub Klasa 1b Marek Nowak, Klasa 4 Agnieszka Nowak

Zachęcamy do dobrowolnych wpłat składek na konto rady Rodziców. Nie ustalamy konkretnej kwoty. Proponujemy rywalizację klasową.  Tzn. dla trzech klas, w których składka na Radę Rodziców w przeliczeniu na jednego ucznia będzie najwyższa oraz frekwencja wpłat przekroczy 50 % liczby uczniów (oba warunki muszą być spełnione) ufundowane zostaną nagrody w wysokości 300, 200 i 150 zł do samodzielnego rozdysponowania przez klasę. Wyłonienie zwycięskich klas oraz przekazanie środków nastąpi do dnia 07.02.2022 roku.

Skip to content