Piątek, 07 października 2022 |
sekretariat@szkolakonarzewo.pl tel. +48 61 814 83 42

Strefa Rodzica

Zajęcia dodatkowe plan kółek – POBIERZ

Zgłoszenie dziecka do świetlicy 2021

Regulamin świetlicy POBIERZ

Do sekretariatu zapraszamy w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.00 do 15.00, a we wtorki  od 7.00 do 17.00.

TEMINY ZEBRAŃ

Pierwszy tydzień września 2021r.
Spotkanie ogólne rodziców z wychowawcami.

3 listopada 2021r.
Konsultacje indywidualne dla chętnych rodziców, można się umówić z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów.

Początek grudnia 2022r.
Spotkanie trójstronne dla uczniów, rodziców i nauczycieli klas czwartych

12 stycznia 2022r.
Konsultacje  dla chętnych rodziców, można się umówić z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów

6 kwiecień 2022r.
Konsultacje indywidualne dla chętnych rodziców, można się umówić z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów

25 maja 2022r.
Spotkanie trójstronne dla uczniów, rodziców i nauczycieli klas czwartych

PLANOWANE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 1. 14 października – czwartek – świetlica czynna dla zgłoszonych wcześniej dzieci.
 2. 1 listopada – poniedziałek  – świetlica nie działa.
 3. 11 listopada – czwartek – świetlica nie działa.
 4. 12  listopada – piątek – świetlica czynna dla zgłoszonych wcześniej dzieci.
 5. 23-31 grudnia – przerwa świąteczna. Świetlica czynna dla zgłoszonych wcześniej dzieci w dniach 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 grudnia.
 6. 6 stycznia – czwartek – świetlica nie działa.
 7. 7 stycznia – piątek – świetlica czynna dla zgłoszonych wcześniej dzieci.
 8. 17-30 stycznia 2022r. –  ferie zimowe – świetlica nie działa
 9. 14-19 kwietnia – przerwa świąteczna – świetlica czynna dla zgłoszonych wcześniej dzieci w dniach 14,15,19 kwietnia.
 10. 2 maja – poniedziałek – świetlica czynna dla zgłoszonych wcześniej dzieci.
 11. 3 maja – wtorek – świetlica nie działa.
 12. 24, 25, 26 maja – egzaminy ósmoklasisty – świetlica czynna dla zgłoszonych wcześniej dzieci.
 13. 16 czerwca – czwartek – Boże Ciało – świetlica nie działa,
 14.  17 czerwca – piątek – świetlica czynna dla zgłoszonych wcześniej dzieci.

 

RADA RODZICÓW

Numer konta Rady Rodziców
05 1020 4027 0000 1902 1289 3915

W tytule przelewu wpisujemy klasę, imię i nazwisko dziecka lub imiona, jeśli mamy w szkole więcej niż jedno dziecko. Przykład : Klasa 1b Anna Kowalska lub Klasa 1b Marek Nowak, Klasa 4 Agnieszka Nowak

Zachęcamy do dobrowolnych wpłat składek na konto rady Rodziców. Nie ustalamy konkretnej kwoty. Proponujemy rywalizację klasową.  Tzn. dla trzech klas, w których składka na Radę Rodziców w przeliczeniu na jednego ucznia będzie najwyższa oraz frekwencja wpłat przekroczy 50 % liczby uczniów (oba warunki muszą być spełnione) ufundowane zostaną nagrody w wysokości 300, 200 i 150 zł do samodzielnego rozdysponowania przez klasę. Wyłonienie zwycięskich klas oraz przekazanie środków nastąpi do dnia 07.02.2022 roku.

Skip to content