Czwartek, 15 kwietnia 2021 |
sekretariat@szkolakonarzewo.pl tel. +48 61 814 83 42

Strefa Rodzica

Czwarty tydzień września 2020r.
Spotkanie próbne w TEAMS z wychowawcami.

Koniec października 2020r.
Konsultacje w TEAMS dla chętnych rodziców, można się umówić z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów.

Początek grudnia 2020r.
Zebrania ogólne z wychowawcami – w szkole lub w TEAMS, w zależności od sytuacji

Początek stycznia 2021r.
Konsultacje w TEAMS dla chętnych rodziców, można się umówić z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów

Połowa marca 2021r.
Zebrania ogólne z wychowawcami – w szkole lub w TEAMS, w zależności od sytuacji.

Koniec kwietnia 2021r.
Konsultacje w TEAMS dla chętnych rodziców, można się umówić z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów

Planowane dni wolne od zajęć dydaktycznych – świetlica działa, jeśli będą zgłoszenia

  1. 14 października – środa – świetlica działa
  2. 11 listopada – środa – świetlica nie działa, 12 i 13 listopada – wolne, świetlica działa.
  3. 23-31 grudnia – przerwa świąteczna. Świetlica działa 23, 24, 28, 29, 30, 31 grudnia.
  4. 6 stycznia – Trzech Króli – świetlica nie działa
  5. 15 – 28 lutego ferie zimowe – świetlica nie działa
  6. 1- 6 kwietnia przerwa świąteczna – świetlica działa 1,2,6 kwietnia.
  7. 3 maja – poniedziałek – świetlica nie działa
  8. 25, 26, 27 maja – egzaminy ósmoklasisty – trzy dni wolne, świetlica działa
  9. 3 czerwca – Boże Ciało – świetlica nie działa, dzień wolny 4 czerwca – świetlica działa.

Jadłospis – Pobierz

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POSIŁKI
• miesięczną odpłatność za posiłki (na miesiąc z góry) należy dokonywać na konto do 10 dnia każdego miesiąca BANK PKO SA 29 1240 1747 1111 0010 8757 8244 ROMA DIMAKOU
• wysokość opłaty miesięcznej podana będzie w formie elektronicznej na Librusie na koniec miesiąca poprzedzającego kolejny okres rozliczeniowy
• w przypadku nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić rezygnację z posiłku do godziny 18:00 w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka – w formie sms pod numerem: 539 993 556 o treści: syn/córka (imię i nazwisko dziecka) nie będzie korzystał/a z posiłków w szkole od… do…, imię i nazwisko rodzica/opiekuna
• opłacony posiłek przy niespodziewanej nieobecności dziecka, ze względu na sytuację epidemiologiczną, przepada
• w przypadku decyzji o rezygnacji z korzystania z posiłków szkolnych należy fakt ten zgłaszać w formie sms pod numerem 539 993 556 najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego
• w przypadku ogłoszenia decyzji o zamknięciu placówki środki płacone na konto firmy zostaną zwrócone na konto klienta
• brak uiszczonych opłat będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy dzieci korzystających z
posiłków w szkole

Numer konta Rady Rodziców
05 1020 4027 0000 1902 1289 3915

Plan lekcji – PLAN LEKCJI

Skip to content