Środa, 03 marca 2021 |
sekretariat@szkolakonarzewo.pl tel. +48 61 814 83 42

Profilaktyka czerniaka

W tym roku Akademia Czerniaka, sekcja naukowa Polskiego Towarzystwa Chirurgów Onkologów rozpoczęła kampanię edukacyjną „Znamię! Znam je?”, której celem jest upowszechnienie wiedzy na temat czerniaka i budowanie właściwych postaw prozdrowotnych wśród młodzieży.  

Na początku drugiego półrocza klasy: VII a, VII b oraz VIII uczestniczyły, w lekcjach na temat raka skóry. Na zajęciach poruszane były następujące zagadnienia: grupa ryzyka, ABCDE czerniaka, samobadanie skóry, zasady profilaktyki. Więcej informacji na stronie www.AkademiaCzerniaka.pl oraz na Facebooku www.facebook.com/znamieznamje . 

Joanna Liszkowska 

 

Znamiona

Skip to content