Wtorek, 05 grudnia 2023 |
sekretariat@szkolakonarzewo.pl tel. +48 61 814 83 42

Zapisy do klasy pierwszej

informacja

Szanowni Państwo!

Informujemy, że zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 będą trwały od 3 do 17 kwietnia 2023r.

W dniu zapisu należy przynieść:

– akt urodzenia dziecka do wglądu, dokument tożsamości rodzica do wglądu,

– dokument zawierający numer PESEL dziecka do wglądu,

– kartę zapisu dziecka do szkoły – można wydrukować TUTAJ lub pobrać i wypełnić na miejscu w sekretariacie,

– kartę zapisu dziecka do świetlicy,  deklarację udziału w lekcjach religii/etyki, formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku – można wydrukować -religia,etyka, -świetlica, -wizerunek lub pobrać
i wypełnić na miejscu.

        Zapisy prowadzi sekretariat szkoły od 3 kwietnia 2023r.

poniedziałek, wtorek, środa, piątek  800 – 1500

czwartek 800 – 1700

W piątek, 7 kwietnia 2023r. sekretariat czynny do godz.12.00, 
dokumenty można składać do skrzynki w portierni do godz.15.00

Przyjmowanie dokumentów rozpoczniemy od 3 kwietnia 2023r. Kolejność zgłoszenia się nie ma znaczenia.

Skip to content