Sobota, 13 kwietnia 2024 |
sekretariat@szkolakonarzewo.pl tel. +48 61 814 83 42

Gogle VR na biologii

Klasa szósta uczyła się na temat przystosowań ryb do wodnego trybu życia z zastosowaniem gogli VR i zasobów platformy Class VR. Uczniowie na przykładach różnych gatunków ryb wskazywali przystosowania.

Poniższe zdjęcia przedstawiają uczniów korzystających z gogli VR

Skip to content