Plan lekcji

W zakładce "Strefa Rodzica" można pobrać plan lekcji na rok 2015/2016.

Pro Sinfonika

Dzieci chętne do uczestniczenia w koncertach Filharmonii Poznańskiej w ramach Pro Sinfoniki, proszone są o pobranie  zgody na wyjazdy od wychowawców klas i dostarczenie ich wychowawcom w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2015 r. Cena karnetu – 45 zł.

Jest to 50% wartości, drugą część i dojazd opłaca gmina Dopiewo. Karnet obejmuje 8 wyjazdów od października 2015 r.  do czerwca 2016 r.

http://prosinfonika.eu/strona-glowna#/strona-glowna

 

 

Wyprawka szkolna

Do 9 września 2015 r. można składać wnioski o dofinansowanie podręczników i przyborów szkolnych w ramach rządowego programu ,,Wyprawka szkolna”.

Czytaj więcej...

Informacje bieżące

Zajęcia świetlicowe w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Konarzewie rozpoczynają się z dniem 1 września 2015 r. Godziny otwarcia świetlicy: 6.50 do 7.50 i od 11.25 do 17.00. Świetlica czynna będzie od poniedziałku do piątku.

Do świetlicy przyjęte zostaną w pierwszej kolejności dzieci z rodzin, w których zawodowo pracuje obydwoje rodziców, rodziców samotnie wychowujących dzieci lub u których stwierdzono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, dzieci zaniedbane wychowawczo, z rodzin wielodzietnych, oczekujące na szkolny autobus, nie uczęszczających na religię.
Karty zgłoszenia i wzór zaświadczenia o zatrudnieniu należy pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej  szkoły i dostarczyć do sekretariatu do piątku, tj. do 4 września 2015 r. W sytuacji, gdy pracodawca nie będzie w stanie do 4 września potwierdzić zatrudnienia, ostateczny termin dostarczenia zaświadczeń upływa 18 września. Kwalifikacji przyjęcia uczniów do świetlicy dokona komisja powołana przez dyrektora.
 
załącznik 1- zaświadczenie o zatrudnieniu
załącznik 2 - karta zgłoszenia do świetlicy
załącznik 3 - regulamin świetlicy
 
1 września można zamówić w sekretariacie obiad. Od 2 września dzieci będą otrzymywać herbatę. Zgody do wypełnienia na picie herbaty zostaną rozdane dzieciom przez wychowawców
 
 
 
 

Zebranie w sprawie omówienia zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na spotkanie dotyczące wprowadzenia zmian do systemu oceniania w czwartek, 27 sierpnia, o godzinie 18,  w sali nr 7 - liczymy na Państwa obecność.

 

Additional information

Wykonanie: smart-NT